OBOYA

HORTICULTURE INDUSTRIES

An international strong growing group operating in manufacturing, distribution and sales of products for the cultivation industry, home cultivation and indoor environment.

ABOUT oboya HORTICULTURE

The Oboya Horticulture group has subsidiaries in China, Poland, Norway, Kenya, Denmark and Sweden. The group concists of seventeen companies with a total turnover of about MSEK 350. The Oboya Horticulture group has grown rapidly since 2014, organically and through acquisitions.


READ MORE

SEE PRODUCTS

Press & News

Oboya Horticulture Industries AB - Omvandling av BTA till aktier (in Swedish)

24 Oct 2017

 

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Singapore, Kanada, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika.

 

Oboya Horticulture Industries AB (publ) (”Oboya” eller ”Bolaget”) har genomfört en företrädesemission av aktier som avslutades den 9 oktober 2017. Emissionen tecknades till 100 %, motsvarande 60,8 MSEK. Företrädesemissionen är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med BTA är den 30 oktober 2017. Avstämningsdag är den 1 november 2017, varefter BTA omvandlas till aktier.

 

Oboya kommer efter omvandling av 5 288 217 BTA att ha 22 915 615 utelöpande aktier.

 

ISIN-kod för aktie i Oboya, kortnamn OBOYA B: SE0006259834
ISIN-Kod för Oboya BTA B, kortnamn OBOYA BTA B: SE0010413633

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

Mikael Palm Andersson, VD för Oboya Horticulture Industries AB (publ)

 

Tel: + 46 070 899 80 70

E-post: mpa@oboya.se

 

Press release 2017-10-24 Omvandling av BTA till aktier

 

 

 

 

 

This site uses cookies, by continuing you agree to the use of cookies