OBOYA

HORTICULTURE INDUSTRIES

An international significantly growing group operating in manufacturing, distribution and sales of products for the cultivation industry, home cultivation and indoor environment.

ABOUT OBOYA HORTICULTURE

Oboya Horticulture is a growing group with operations in the production, distribution and sale of inputs to the cultivation industry. The Group consists of fifteen companies and is represented in several countries.


READ MORE

SEE PRODUCTS

Press & News

Kungörelse om förhandling om offentligt ackord för Oboya Horticulture Industries AB (publ.) (in Swedish)

22 Feb 2021

Alingsås tingsrätt har utfärdat en kungörelse med innehåll att Alingsås tingsrätt den 2021-02-19 har beslutat om förhandling om offentligt ackord för Oboya Horticulture Industries AB (publ.).

 

Borgenärssammanträde hålls 2021-03-23 kl.10.00, i tingsrättens lokaler, Södra Ringgatan 23, Alingsås.

 

Mangold Fondkommission AB är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market, telefon +46 (0) 8-50 301 550, e-post: ca@mangold.se.

 

För mer information vänligen kontakta:


Peter Wallin, VD Oboya Horticulture Industries AB

E-post: peter.wallin@oboya.se

www.oboya.se

 

Denna information är sådan information som Oboya Horticulture Industries AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2021 kl. 10.00.

 

Press release 2021-02-22: Kungörelse om förhandling om offentligt ackord för Oboya (in Swedish)

Underrättelse om kungörelse Alingsås Tingsrätt (in Swedish)

This site uses cookies, by continuing you agree to the use of cookies