OBOYA

HORTICULTURE INDUSTRIES

An international significantly growing group operating in manufacturing, distribution and sales of products for the cultivation industry, home cultivation and indoor environment.

ABOUT OBOYA HORTICULTURE

Oboya Horticulture is a growing group with operations in the production, distribution and sale of inputs to the cultivation industry. The Group consists of fifteen companies and is represented in several countries.


READ MORE

SEE PRODUCTS

Press & News

Oboya Horticulture senarelägger årsstämman 2021 (in Swedish)

20 Apr 2021

Årsstämman i Oboya Horticulture Industries AB (publ.) (”bolaget”) kommer att hållas tisdagen den 22 juni 2021 kl. 10.00 i stället för tidigare beslutat datum den 20 maj 2021. Orsaken är att bolaget avser att byta revisionsbolag i samband med årsstämman och den processen har tagit längre tid än beräknat.

 

Kallelse kommer att publiceras senast fyra veckor före stämman på bolagets hemsida www.oboya.se och i Post- och Inrikes Tidningar.

 

Mangold Fondkommission AB är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market, telefon +46 (0) 8-50 301 550, e-post: ca@mangold.se.

 
För mer information


Peter Wallin, VD Oboya Horticulture Industries AB

E-post: peter.wallin@oboya.se

www.oboya.se

 

Press release 2021-04-20: Oboya senarelägger årsstämman 2021 (in Swedish)

 

This site uses cookies, by continuing you agree to the use of cookies