OBOYA

HORTICULTURE INDUSTRIES

An international significantly growing group operating in manufacturing, distribution and sales of products for the cultivation industry, home cultivation and indoor environment.

ABOUT OBOYA HORTICULTURE

Oboya Horticulture is a growing group with operations in the production, distribution and sale of inputs to the cultivation industry. The Group consists of fifteen companies and is represented in several countries.


READ MORE

SEE PRODUCTS

Press & News

Oboya Horticulture Industries AB is delisted from Nasdaq(in Swedish)

20 Aug 2021

Den 19 augusti 2021 lämnade Nasdaq beskedet att Aktierna i Oboya Horticulture Industries AB blir avnoterad med omgående verkan. Nasdaq har dragit ut på beskedet under en lång tid då aktien har varit handelstoppad sen juni 2020.

 

Enligt punkt 6.2.2 (a) i Nasdaq First North Growth Market Rulebook kan Nasdaq Stockholm Aktiebolag (”Börsen”) fatta beslut om avnotering av en emittents finansiella instrument om emittenten är insolvent.

Mot ovanstående bakgrund beslutar Börsen att aktierna i Oboya Horticulture Industries AB (kortnamn OBOYA B, ISIN-kod SE0006259834) med omedelbar verkan ska avnoteras från handel på Nasdaq First North Growth Market.

 

 

 

Mangold Fondkommission AB är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market, telefon +46 (0) 8-50 301 550, e-post: ca@mangold.se.

 

 

 

För mer information vänligen kontakta:


Peter Wallin, VD Oboya Horticulture Industries AB

E-post: peter.wallin@oboya.se

www.oboya.se

 

Denna information är sådan information som Oboya Horticulture Industries AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2021 kl. 12.00

 

 

About Oboya Horticulture Industries AB

Oboya Horticulture aims to develop into a world-leading total supplier in daily consumables and logistics products to the cultivation industry as well as consumer products for home cultivation and indoor environments. Production takes place in factories in China and Poland. More information about the company can be found at www.oboya.se.

2021-08-20_oboya_avnoterade_nasdaq(in Swedish)

This site uses cookies, by continuing you agree to the use of cookies