OBOYA

HORTICULTURE INDUSTRIES

An international significantly growing group operating in manufacturing, distribution and sales of products for the cultivation industry, home cultivation and indoor environment.

ABOUT OBOYA HORTICULTURE

Oboya Horticulture is a growing group with operations in the production, distribution and sale of inputs to the cultivation industry. The Group consists of twenty companies and is represented in several countries.


READ MORE

SEE PRODUCTS

Press & News

Rättelse Yttrande fortsatt rekonstruktion (in Swedish)

29 Sep 2020

Vid en genomgång av vårt yttrande av igår upptäcktes en felskrivning i bakgrundsinformationen som för god ordnings skull rättas enligt följande.  Luco Holding AB är Bolagets största ägare, Peter Wallin är Bolagets näst största ägare. Sakomständigheterna i övrigt är korrekt återgivna. 

 

Erik Penser Bank AB är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Tel: + 46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se

 

För mer information


Peter Wallin, VD Oboya Horticulture Industries AB

Mobil: + 46 763 370727

E-post: peter.wallin@oboya.se

 

Press release 2020-09-29: Rättelse yttrande fortsatt rekonstruktion (in Swedish)

This site uses cookies, by continuing you agree to the use of cookies