Alingsås tingsrätt bifaller Oboya Horticulture Industries:s begäran om förlängd rekonstruktionsperiod (in Swedish)

30 Dec 2020

Alingsås tingsrätt beslutade idag att Oboya Horticulture Industries AB:s företagsrekonstruktion tillåts fortsätta till och med den 15 mars 2021.

 

Mangold Fondkommission AB är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market, telefon +46 (0) 8-50 301 550, e-post: ca@mangold.se.

 

För mer information vänligen kontakta:

 


Peter Wallin, VD Oboya Horticulture Industries AB

E-post: peter.wallin@oboya.se

www.oboya.se

 

Press release 2020-12-30: Oboya förlängd rekonstruktion (in Swedish)

Beslut om förlängd rekonstruktion (in Swedish)

This site uses cookies, by continuing you agree to the use of cookies