Alingsås tingsrätt bifaller Oboyas begäran om förlängd rekonstruktionsperiod (in Swedish)

02 Oct 2020

Alingsås tingsrätt beslutade idag att Oboya Horticulture Industries AB:s företagsrekonstruktion tillåts fortsätta till och med 15 december 2020.

 

Erik Penser Bank AB är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Tel: + 46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se


För mer information


Peter Wallin, VD Oboya Horticulture Industries AB

Mobil: + 46 763 370727

E-post: peter.wallin@oboya.se

 

Press release 2020-10-02: Oboya förlängd rekonstruktion 15 dec 2020 (in Swedish)

Beslut om fortsatt rekonstruktion Oboya Horticulture Industries AB 15 dec 2020 (in Swedish)

This site uses cookies, by continuing you agree to the use of cookies