Angående: Anmärkningspåstående från Nasdaq (in Swedish)

22 Jun 2021

Oboya har den 17 juni 2021 mottagit ett anmärkningspåstående från Nasdaq (”börsen”).

 

Oboya har fram till den 9 juli på sig att besvara de anmärkningar som Nasdaq tagit upp. I det svåra ekonomiska läge som företaget befinner sig i efter en lång rekonstruktion var en av möjligheterna för att få in kapital att dra i gång en ny emission, denna åtgärd om vi blir avnoterade är då inte tillgänglig.

 

Företaget har under ett år varit rekonstruktion vilket har påverkat bolaget ekonomiskt med förskottsbetalningar till leverantörer, kunder som avslutade sina affärer med oss.

 

Vi har fler orsaker till att resultatet går sämre än förväntat. Vår verksamhet i Kina är beroende av transporter, kostnaden har det sista året gått upp 7-800% vilken har påverkar oss med minskad orderläggning och ökade kostnader. Covid har medfört att vår försäljning till blomsterodlare gått ner kraftigt och vi ser ingen återhämtning i nuläget.

 

Actions kortsikt

•        Belåna fastighet i Polen

•        Sälja fastighet Polen

•        Besvara anmärkningspåstående från Nasdaq.

•        Ser över andra handelsplattformar för handel av aktien.

 

Mangold Fondkommission AB är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market, telefon +46 (0) 8-50 301 550, e-post: ca@mangold.se.


För mer information


Peter Wallin, VD Oboya Horticulture Industries AB

E-post: peter.wallin@oboya.se

www.oboya.se

 

Press release 2021-06-21: Angående anmärkningspåstående (in Swedish)

 

This site uses cookies, by continuing you agree to the use of cookies