Annual report 2016 (in Swedish)

25 Apr 2017

Årsredovisning 2016 

 

Oboya Horticultures årsredovisning för 2016 finns från och med idag tillgänglig på koncernens webbplats http://www.oboya.se/investerare/finansiella-rapporter/

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

Mikael Palm Andersson, VD Oboya Horticulture Industries AB (publ)

Tel: + 46 070 899 80 70

E-post: mpa@oboya.se

 

Annual report 2016 (in Swedish)

This site uses cookies, by continuing you agree to the use of cookies