Cofa Plastic AB is applying for Bankruptcy(in Swedish)

10 Aug 2021

Ledningen för Cofa Plastics Ab har idag beslutat om att ansöka om konkurs. Ansökan kommer att lämnas in till Linköpings tingsrätt under tisdagen den 10 augusti.  

 

Skälen är att Cofa har under året som varit, genomgått en lång och tuff rekonstruktion. Trots detta har vi inte lyckats att få lönsamhet i bolaget. Leverantörer har pga Covid-19 höjt priserna på produkter med 40-60% beroende på höga råvarupriser. Frakter från Asien har skenat iväg, priset har gått upp från 1500 dollar till 15000 dollar för en 40 fot container, denna stora kostnadsförändring har påverkat COFA väldigt negativt. Resultatet för årets första 7 månader hamnar på -3 523 tkr.

 

Det är väldigt tråkigt att tvingas till denna åtgärd med tanke på att all personal har engagerat sig enormt och gjort allt vad de kan för att få COFA att leva vidare. Detta drabbar inte bara personalen utan även kunder och leverantörer.

 

Oboya Group kommer nu att lägga all kraft på vår kärnverksamhet som är att producera Sleeves och Vagnar för horticulture runt om i världen.

 

 

Mangold Fondkommission AB är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market, telefon +46 (0) 8-50 301 550, e-post: ca@mangold.se.

 

För mer information vänligen kontakta:


Peter Wallin, VD Oboya Horticulture Industries AB

E-post: peter.wallin@oboya.se

www.oboya.se

 

Denna information är sådan information som Oboya Horticulture Industries AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 augusti 2021 kl. 15.00

 

About Oboya Horticulture Industries AB

Oboya Horticulture aims to develop into a world-leading total supplier in daily consumables and logistics products to the cultivation industry as well as consumer products for home cultivation and indoor environments. Production takes place in factories in China and Poland. More information about the company can be found at www.oboya.se.

 

2021-08-10_cofa_ansoker_om_konkurs(In Swedish)

This site uses cookies, by continuing you agree to the use of cookies