Communique from extraordinary general meeting (in Swedish)

04 Aug 2020

För detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till stämman samt de fullständiga förslag som finns tillgängliga på bolagets hemsida.

 

Då Mats Johansson pga hälsoskäl inte ställde upp i val till bolagsstyrelsen kom under stämman ett annat namn som förslag, Fredrick Larsson.

 

Stämman beslutade

 

Robert Wu huvudägare är vald som styrelseordförande

Peter Wallin VD för koncern är vald som styrelseledamot

Anders Thorin är vald som suppleant.

Fredrick Larsson är vald som styrelseledamot

 

Robert Wu är född 65, Robert är grundare av Oboya och majoritets ägare av koncern.

 

Peter Wallin är född 1970.  Peter tillträdde i juni 2020 som COO i Bolaget. Peter har mer än 20 års erfarenhet av affärsutveckling och effektivisering av produktion, logistik och supply chain. Peter har stor kompetens från ledande chefsroller bland annat inom fordonsindustrin, tågunderhåll och plastindustrin.

 

Anders Thorin är född 1961 och är för närvarande CFO för Eberspächer AB. Eberspächer tillhör en koncern med moderbolag i Tyskland och verkar främst som underleverantör till fordonsindustrin.  Anders är även platschef för Eberspächers produktion- och logistikcenter och har mångårig erfarenhet vad gäller OEM och eftermarknadsförsäljning.

 

Fredrick Larsson är född 81 och är förnärvarande produktionschef Europa på Oboya Horticulture Industries AB där han startade 4 aug 20. Fredrick har lång erfarenhet av verksamhetsutveckling med inriktning Operations och Lean. Fredrick har haft olika chefsroller som servicechef, VD samt chef servicemarknad under de sista 10 åren med tjänsteförsäljning, inköp och underhåll som huvudsakliga ansvarsområden. Urval av utbildningar: Green, yellow belt Six Sigma. Ledarskapsutbildning med fokus på kommunikation och förhandling.

 

Erik Penser Bank AB är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Tel: + 46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se

 

För mer information


Peter Wallin, VD Oboya Horticulture Industries AB

Mobil: + 46 763 370727

E-post: peter.wallin@oboya.se

 

Press release 2020-08-04: Communique from extraordinary general meeting (in Swedish)

 

 

This site uses cookies, by continuing you agree to the use of cookies