Communique from Oboya Horticulture Industries AB's annual general meeting the 25th of May 2016 (in Swedish)

27 May 2016

Kommuniké från Oboya Horticulture Industries AB:s årsstämma den 25 maj 2016

 

Oboya Horticulture Industries AB avhöll årsstämma onsdagen den 25 maj 2016.

 

Krister Magnusson valdes som ordförande att leda stämman.

 

Stämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkningen och att resultatet skall disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, samt att bevilja ansvarfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

 

Till styrelsen omvaldes ledamöterna Robert Wu (ordförande), Mikael Palm Andersson, Krister Magnusson och Håkan Hu. Nyval av Jan Fuglerud såsom ordinarie styrelseledamot.

 

Stämman bemyndigande styrelsen att fatta beslut om nyemission enligt förslag i kallelsen. Beslutet var enhälligt.

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

VD Mikael Palm Andersson, tel + 46 708 998070.

 

Pressmeddelande 2016-05-27: Kommuniké från Oboya Horticulture Industries ABs årsstämma den 25 maj 2016

This site uses cookies, by continuing you agree to the use of cookies