Communique from Oboya Horticulture Industries AB's extraordinary general meeting (in Swedish)

05 Oct 2015

Oboya Horticulture Industries AB avhöll under onsdagen den 30 september 2015 extra bolagsstämma. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut från stämman var enhälliga.

 

Mikael Palm Andersson valdes som ordförande att leda extra bolagsstämman.

 

Vid stämman beslutades nyval av Robert Wu som styrelseordförande och nyval av Håkan Hu som ordinarie styrelseledamot. Mikael Palm Andersson kvarsitter som ordinarie styrelseledamot samt utsågs till verkställande direktör för bolaget.

 

Efter nyvalet består styrelsen således av Robert Wu (ordförande), Mikael Palm Andersson (verkställande direktör), Krister Magnusson och Håkan Hu.

 

Stämman beslutade nyval av revisor, BDO Göteborg KB med Lennart Persson som huvudansvarig revisor.

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

CEO Mikael Palm Andersson, tel + 46 708 99 80 70.

 

2015-10-05: Kommuniké från Oboyas extra bolagsstämma

This site uses cookies, by continuing you agree to the use of cookies