Current information of our company reconstruction (in Swedish)

17 Jul 2020

Oboya har från nu uppdaterat hemsidan med en flik som bara rör rekonstruktionen:

https://en.oboya.se/company-reconstruction/

 

Där lägger vi löpande ut information som rör rekonstruktionen. De rekonstruktionsplaner som nu finns framme och alla utslag från tingsrätt med mera.

 

Erik Penser Bank AB är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Tel: + 46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se


För mer information


Peter Wallin, VD Oboya Horticulture Industries AB

Mobil: + 46 763 370727

E-post: peter.wallin@oboya.se

 

Denna information är insiderinformation som Oboya Horticulture Industries AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande via kontaktpersonens byrå ovan, klockan 09.00, 17 juli 2020.

 

Press release 2020-07-17: Löpande information om rekonstruktionen (in Swedish)

This site uses cookies, by continuing you agree to the use of cookies