Earlier publishing of interim report, quarter 1 (in Swedish)

02 May 2017

Styrelsen i Oboya Horticulture Industries AB (publ) har beslutat att tidigarelägga offentliggörandet av delårsrapporten för kvartal 1, januari-mars 2017. Rapporten kommer att publiceras onsdagen den 10 maj 2017. Tidigare kommunicerat datum var 18 maj 2017.

 

För mer information, vänligen kontakta:


Mikael Palm Andersson, VD Oboya Horticulture Industries AB (publ)
Tel: + 46 070 899 80 70
E-post: mpa@oboya.se

 

Press release 2017-05-02: Earlier publishing of interim report, quarter 1 (in Swedish)

This site uses cookies, by continuing you agree to the use of cookies