Earlier publishing of interim report, quarter 1 (in Swedish)

16 May 2016

Styrelsen i Oboya Horticulture Industries AB (publ) har beslutat att tidigarelägga offentliggörandet av delårsrapporten för januari-mars 2016. Rapporten kommer att publiceras tisdagen den 17 maj 2016. Tidigare kommunicerat datum var 25 maj 2016.

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

VD Mikael Palm Andersson, tel +46 708 99 80 70

 

Press release 2016-05-16: Tidigareläggning av delårsrapport (in Swedish)

This site uses cookies, by continuing you agree to the use of cookies