Earlier publishing of interim report, quarter 2 (in Swedish)

31 Jul 2017

Styrelsen i Oboya Horticulture Industries AB (publ) har beslutat att tidigarelägga offentliggörandet av halvårsrapporten, januari-juni 2017. Rapporten kommer att publiceras onsdagen den 2 augusti 2017. Tidigare kommunicerat datum var den 24 augusti 2017.

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

Mikael Palm Andersson, VD Oboya Horticulture Industries AB (publ)

Tel: + 46 070 899 80 70

E-post: mpa@oboya.se

 

Press release 2017-07-31: Earlier publishing of interim report, quarter 2 (in Swedish)

 

This site uses cookies, by continuing you agree to the use of cookies