Föreläggande om förlängning av rekonstruktion (in Swedish)

25 Sep 2020

Oboya har ansökt om förlängning av rekonstruktion i tre månader till. Alla tillfrågade var positiva till en förlängning, dock inte Erik Penser Bank. Oboya kommer att lämna ett yttrande till tingsrätten innan den 29 sept. 2020 i frågan.

 

Denna information är insiderinformation som Oboya Horticulture Industries AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande via kontaktpersonens byrå ovan, klockan 15.00, 25 september 2020.

 

Erik Penser Bank AB är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Tel: + 46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se

 

För mer information


Peter Wallin, VD Oboya Horticulture Industries AB

Mobil: + 46 763 370727

E-post: peter.wallin@oboya.se

 

Denna information är insiderinformation som Oboya Horticulture Industries AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande via kontaktpersonens byrå ovan, klockan 15.00, 25 september 2020.

 

Press release 2020-09-25: Föreläggande EPB (in Swedish)

Föreläggande (in Swedish)

 

This site uses cookies, by continuing you agree to the use of cookies