Interim report January-March 2017 (in Swedish)

10 May 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 

 

FÖRSTA KVARTALET (JANUARI-MARS)


- Rörelsens intäkter ökade med 31 % och uppgick till 117,3 (89,4) MSEK.
- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 11,0 (8,9) MSEK.
- Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 8,6 (6,6) MSEK.
- Rörelsemarginalen uppgick till 7 (7) %.
- Periodens nettoresultat uppgick till 6,0 (4,6) MSEK.
- Resultat per aktie uppgick till 0,34 (0,26) kr.


VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET (JANUARI-MARS)

 

- Oboya Horticulture inleder året med en stark tillväxt om 31 % och ökad lönsamhet jämfört med motsvarande kvartal förgående år.
- Oboya Horticulture växer i Kina med ökad e-handel och har tagit flera nya order från större kunder.
- Oboya Horticulture har tagit en strategiskt viktig order från en större butikskedja i Danmark. Ordern avser leverans av logistikvagnar.


UTSIKTER FÖR ÅR 2017


- Oboya Horticultures målsättning är att nå en stark tillväxt med förbättrad lönsamhet under 2017.
- Oboya Horticulture kommer att fortsätta arbeta med att stärka våra marginaler och har som mål att uppnå en marginal mellan 5-7 %.
- Oboya Horticulture har som mål att genomföra ett eller flera förvärv som kompletterar vår verksamhet.


VD:S KOMMENTAR

 

Oboya Horticulture fortsätter att utvecklas positivt med en bra tillväxt och ökad lönsamhet på samtliga marknader. Vi har en bra och stabil orderingång inför kommande kvartal. Under det första kvartalet har vi uppnått en organisk tillväxt med över 30 % jämfört med motsvarande kvartal 2016. Totalt når vi en omsättning om 117,3 (89,4) MSEK och rörelseresultatet ökade till 8,6 (6,6) MSEK.

 

Vi har prioriterat försäljningsarbetet och ser nu resultat av vårt arbete. På den kinesiska marknaden fortsätter vi att växa både inom det professionella segmentet och på konsumentsidan där e-handeln visar en stadig tillväxt. Vi har en stark organisation i Kina som bearbetar marknaden och vi växer både genom merförsäljning till befintliga kunder samt till nya kunder.

 

I Europa utveckas såväl den nordiska som den mellaneuropeiska marknaden positivt. Vi ser en växande efterfrågan på konsumentsidan och har framförallt kommit in med VEFIs sortiment inom hemmaodling till flera större butikskedjor i bland annat Polen. Vi ser en stor potential genom att paketera om våra produkter för professionell odling till konsumentprodukter. Vi kommer att öka våra aktiviteter på den amerikanska marknaden och under sommaren kommer vi att delta på en mässa i Ohio, USA. Vår globala satsning fortsätter och under 2017 kommer vi att delta i närmare 30 mässor runt om i världen. Detta är ett led i vår långsiktiga strategi, att bli en världsledande totalleverantör till odlingsindustrin.      

 

Vi fortsätter med vårt långsiktiga arbete med att bygga upp vår organisation för att bli en ledande globalt aktör inom vår bransch. Med tanke på vår utveckling och alla intressanta möjligheter som vi ser framför oss så är jag optimistisk inför framtiden.

 

Mikael Palm Andersson

VD och Koncernchef

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

Mikael Palm Andersson, VD Oboya Horticulture Industries AB (publ)

Tel: + 46 070 899 80 70

E-post: mpa@oboya.se

 

Interim report Q1 2017 (in Swedish)

 

This site uses cookies, by continuing you agree to the use of cookies