Interim report January-March 2018 (in Swedish)

22 May 2018

JANUARI-MARS 2018 I KORTHET

 

FÖRSTA KVARTALET (JANUARI-MARS)

 

- Rörelsens intäkter ökade med 20 % och uppgick till 140,6 (117,3) MSEK.
- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 5,0 (11,0) MSEK.
- Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 1,7 (8,6) MSEK.
- Periodens nettoresultat uppgick till 1,1 (6,0) MSEK.
- Resultat per aktie uppgick till 0,05 (0,34) kr.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET (JANUARI-MARS)


- Oboya Horticulture fortsätter att uppnå en bra tillväxt om 20 %.
- Oboya Horticulture har förvärvat COFA Plastics AB med dotterbolaget New World Metal Co Ltd. i Vietnam.
- Oboya Horticulture har tecknat ett samarbetsavtal om att etablera ett joint venture-bolag i Kina.
- Oboya Horticulture etablerar ett nytt bolag i Kina, Oboya Horticulture Technologies (Suzhou) Co. Ltd., som kommer att bedriva verksamhet inom Facility Management till odlingssektorn.
- Oboya Horticulture får order i Brasilien och Nederländerna samt stororder i Kina.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG


- Oboya Horticulture har publicerat kallelse till årsstämma den 22 maj 2018 och förslår nyval av styrelseordförande.
- Oboya Horticulture har tecknat ett större samarbetsavtal med Haier Group och Tus Holdings, som innebär att Oboyas produkter och tjänster kommer att säljas via Haiers distributionskanaler i Kina. Avtalet är strategiskt viktigt och ger Oboya möjlighet att accelerera tillväxten i Kina.

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

Mikael Palm Andersson, VD Oboya Horticulture Industries AB (publ)

Tel: + 46 (0)70 899 80 70

E-post: mpa@oboya.se

 

Interim report Q1 2018 (in Swedish)

 

 

This site uses cookies, by continuing you agree to the use of cookies