Interim report January-September 2017 (in Swedish)

23 Nov 2017

JANUARI-SEPTEMBER 2017 I KORTHET

 

TREDJE KVARTALET (JULI-SEPTEMBER)

 

 • Rörelsens intäkter ökade med 20 % och uppgick till 101,0 (84,5) MSEK.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3,7 (3,0) MSEK.
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 1,1 (1,4) MSEK.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 1 (2) %.
 • Periodens nettoresultat uppgick till -2,4 (0,4) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,14 (0,02) kr. 

 

FÖRSTA-TREDJE KVARTALET (JANUARI-SEPTEMBER)

 

 • Rörelsens intäkter ökade med 24 % och uppgick till 321,1 (259,1) MSEK.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 20,0 (15,8) MSEK.
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 12,4 (9,9) MSEK.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 4 (4) %.
 • Periodens nettoresultat uppgick till 4,1 (5,1) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,23 (0,29) kr. 

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET (JULI-SEPTEMBER)

 

 • Oboya Horticulture fortsätter att uppnå en bra tillväxt om 20 %.
 • Oboya Horticulture har tecknat återförsäljaravtal med det tyska COMPO. Avtalet innebär att Oboya Horticulture med ensamrätt kommer att marknadsföra och sälja COMPO:s produkter i Skandinavien.
 • Oboya Horticulture förvärvar genom sitt dotterbolag VEFI Europa Sp. z o o. en produktionsfastighet i Polen.
 • Oboya Horticulture startar nytt bolag i Kina, Oboya Agriculture Technology Co. Ltd
 • Oboya Horticulture Industries AB ansöker om listbyte till Nasdaq First North Stockholm.
 • Oboya Horticulture Industries AB hade extra bolagsstämma den 7 september 2017, varvid styrelsen bemyndigades att fatta beslut om emission av högst sammanlagt 6 500 000 st aktier.
 • Oboya Horticulture Industries AB:s styrelse beslutade att genomföra en företrädesemission om 60,8 MSEK vid full teckning.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 

 • Oboya Horticulture Industries AB:s företrädesemission blev fulltecknad och tillförde bolaget 60,8 MSEK före emissionskostnader.  

 

UTSIKTER FÖR ÅR 2017

 

 • Orderingången är fortsatt stark på samtliga marknader, vilket ger förutsättningar för bra tillväxt framöver.
 • Oboya Horticulture fortsätter att investera i framtida tillväxt dels genom nyrekrytering av produktspecialister, produktionskapacitet och genom nya verksamhetsområden.
 • Vi intensifierar också arbetet med att komplettera vår verksamhet med strategiska förvärv.

  

VD:S KOMMENTAR

 

Tredje kvartalet har varit ett händelserikt kvartal för koncernen. Vi har tecknat ett exklusivt återförsäljaravtal med COMPO och tar det första stora steget in på den skandinaviska konsumentmarknaden. Vi har ingått avtal om att förvärva en produktionsfastighet i Polen. Vi kommer genom den utökade ytan att kunna möta den växande efterfrågan på termoformade produkter till hydroponic odlingssystem samt till livsmedelsindustrin. Den nya produktionsytan kommer att byggas för att bli godkänd för tillverkning av produkter till livsmedelsindustrin. Vi har etablerat ett nytt bolag i Kina inom frukt- och grönsakssektorn, Oboya Agriculture Technology. Det nya bolaget fokuserar på att erbjuda befintliga odlare rådgivning och service samt även vara med vid start av nya odlingsanläggningar. I Kina växer odlingsindustrin och allt mer fokus ligger på förbättrad kvalitet och hållbarhetsfrågor. Med vår breda kunskap blir vi en viktig samarbetspartner för våra kunder i Kina. Vi har ansökt om listbyte till Nasdaq First North vilket förväntas skapa förbättrad likviditet i aktien. Vi har genomfört en företrädesemission om 60,8 MSEK som blev fulltecknad.  

  

Kvartal tre är normalt sett ett svagt kvartal, framförallt i Europa. Vi når en tillväxt om ca 20 % under tredje kvartalet och ackumulerat når vi närmare 25 %. Omsättningen för tredje kvartalet uppgår till 101,0 (84,5) MSEK och rörelseresultat till 1,1 (1,4) MSEK. Omsättningsökningen är hänförlig till både befintliga och nya kunder på samtliga marknader. Vi är inte nöjda med resultatet och det beror delvis på lägre bruttovinst och att vi investerar i framtida tillväxt. Vi har medvetet tagit ett antal order hos större kunder, där marginalerna initialt är lägre. Vi arbetar för att marginalerna avseende dessa kunder på sikt skall vara i paritet med våra övriga kunder. Kvartalet har även varit präglat av mycket arbete med förberedelser av listbyte till Nasdaq First North, etablering av nytt bolag i Kina och COMPO:s kommande lansering i Skandinavien samt genomförande av emission.   

 

Våra marknader i Europa och Kina fortsätter att utvecklas väl och enligt våra förväntningar. Vi får löpande nya kunder och stärker relationen med våra befintliga kunder. Vi kommer att fortsätta prioritera tillväxt genom försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter. Vi kommer att fortsätta att bearbeta och stärka upp våra varumärken. Vi fortsätter vårt arbete med ett bredare koncept och med färre mellanhänder samt därigenom ta nya marknadsandelar på samtliga segment såväl som marknader. 

 

Vi fortsätter att genomföra investeringar som omfattar nya maskiner och övrig teknisk utrustning samt bygga upp en effektiv organisation för att bli en ledande totalleverantör inom vår bransch. Vi har ett flertal spännande pågående projekt som kommer att bidra till vår tillväxt och lönsamhet. Våra långsiktiga mål ligger fast och vår resa har bara börjat.   

 

Mikael Palm Andersson

VD och koncernchef

 

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

 

Publiceringsdatum för kommande ekonomisk information:

 

22 februari 2018                           Bokslutskommuniké 2017

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

Mikael Palm Andersson, VD Oboya Horticulture Industries AB (publ)

Tel: + 46 070 899 80 70

E-post: mpa@oboya.se

 

Interim report Q3 2017 (in Swedish)

This site uses cookies, by continuing you agree to the use of cookies