Interim report January-September 2018 (in Swedish)

21 Nov 2018

JANUARI-SEPTEMBER 2018 I KORTHET


TREDJE KVARTALET (JULI-SEPTEMBER)

 

 • Rörelsens intäkter ökade med 20 % och uppgick till 121,1 (101,0) MSEK.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,3 (3,7) MSEK.
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -1,3 (1,1) MSEK.
 • Periodens nettoresultat uppgick till -5,5 (-2,4) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,24 (-0,14) kr.


FÖRSTA-TREDJE KVARTALET (JANUARI-SEPTEMBER)

 

 • Rörelsens intäkter ökade med 26 % och uppgick till 405,7 (321,1) MSEK.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 11,5 (20,0) MSEK.
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 1,1 (12,4) MSEK.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 0 (4) %.
 • Periodens nettoresultat uppgick till -7,2 (4,1) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,31 (0,23) kr.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET (JULI-SEPTEMBER)

 

 • Oboya Horticulture fortsätter att uppnå en bra tillväxt om 20 %.
 • Oboya Horticulture har tillsammans med Haier Group RRS lanserat en ny e-handelsplattform för den kinesiska marknaden, och har i augusti börjat erhålla order via plattformen från kinesiska konsumenter.
 • Oboya Horticulture har fått en stororder avseende substrater om ca 13 MSEK i Kina.
 • Oboya Horticulture har fått flera order från nya kinesiska kunder med ett sammanlagt ordervärde om ca 54 MSEK.
 • Oboya Horticulture har erhållit en order om ca 13 MSEK på blomstervagnar från en kund i Nordamerika.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 

 • Oboya Horticulture har tecknat ett större strategiskt samarbetsavtal med kund i Kina. Värdet av avtalet beräknas uppgå till cirka 321 MSEK, fördelat över tre år från och med 2019.   

 

För mer information, vänligen kontakta

 

Robert Wu, VD Oboya Horticulture Industries AB

Tel: +86 159 6983 5999

E-post: robert.wu@oboya.cc

 

Denna information är sådan information som Oboya Horticulture Industries AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 november 2018 kl. 11.00.

 

Interim report Q3 2018 (in Swedish)

 

 

 

This site uses cookies, by continuing you agree to the use of cookies