Kommuniké från Oboya Horticulture Industries AB:s årsstämma 2021 (in Swedish)

22 Jun 2021

Oboya Horticulture Industries AB avhöll årsstämma tisdagen den 22 juni 2021 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Flöjelbergsgatan 20C, 431 37 Mölndal. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

 

Resultat- och balansräkning och disposition

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen och att resultatet skall disponeras enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

 

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskaper och förvaltning för räkenskapsåret 2020.

 

Styrelsen och revisor

Till styrelsen omvaldes ledamot Robert Wu, Peter Wallin och Fredrick Larsson som ordinarie styrelseledamöter och Anders Thorin omvaldes som styrelsesuppleant. Stämman beslutade omval av Robert Wu som styrelseordförande.

 

Stämman beslutade att utse We Audit Sweden AB till revisionsbolag, med Marcus Boltorp som huvudansvarig revisor.

 

Mangold Fondkommission AB är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market, telefon +46 (0) 8-50 301 550, e-post: ca@mangold.se.

 

För mer information


Peter Wallin, VD Oboya Horticulture Industries AB

E-post: peter.wallin@oboya.se

www.oboya.se

 

Kommuniké från Oboya Horticulture Industries ABs årsstämma 2021 (in Swedish)

This site uses cookies, by continuing you agree to the use of cookies