Liquidity guarantee agreement is terminated (in Swedish)

14 Mar 2016

Oboya Horticulture Industries AB(publ) utsåg i mars 2015 Mangold Fondkommision AB till likvidgarant för aktien som handlas på Aktietorget. Efter utvärdering avslutas avtalet 14 mars 2016.

 

"Med anledning av ökad omsättning i aktien samt ett ökat antal aktieägare finner vi det relevant att avslutar avtal med Mangold Fondkommission AB som likviditetsgarant för Oboya Horticulture Industries ABs aktie på Aktietorget, säger Mikael Palm Andersson, VD i Oboya Horticulture Industries AB".

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

VD Mikael Palm Andersson, tel + 46 708 998070

 

Press release 2016-03-14: Avtal om likviditetsgarant avslutas (in Swedish)

This site uses cookies, by continuing you agree to the use of cookies