Liquidity guarantee (in Swedish)

19 Mar 2015

Oboya Horticulture har utsett Mangold Fondkommission AB till likviditetsgarant för aktien som handlas på AktieTorget.

 

Oboya Horticulture har utsett Mangold Fondkommission AB till likviditetsgarant för bolagets aktie som handlas på Aktietorget från och med den 18 mars 2015.

 

Som likviditetsgarant förbinder sig Mangold att fortlöpande för egen räkning ställa köp- och säljkurser i Oboyas aktie.

 

"Syfte med likviditetsgarant är att minska prisskillnaden mellan köp- och säljkurs och att öka volymen i aktiens orderbok. Målsättningen är en högre likviditet och därmed en lägre riskpremie för våra investerare" säger Robert Wu, CEO för Oboya Horticulture Industries AB.

 

Frågor om Oboya Horticulture Industries AB besvaras av

 

VD Robert Wu, tel 073 56 30 935.

 

Press release 2015-03-19: Likviditetsgarant (in Swedish)

This site uses cookies, by continuing you agree to the use of cookies