Oboya acquires 50 % of company in Shanghai selling smart plant walls with air cleaning function (in Swedish)

21 Dec 2015

Oboya har undertecknat avtal om att förvärva 50 % av aktierna i ShangPa Information Technology Co Ltd i Shanghai. Tillträde sker i januari 2016 och förvärvslikviden uppgår till 1 585 000 SEK. ShangPa har 10 anställda och arbetar med luftrening med hjälp av smarta växter. Växtväggarna har automatisk bevattning och luftkvalitetsmätning. Växtväggarna fungerar som luftrenare och ger en hälsosammare samt friskare inomhusmiljö.

 

"Under hösten startade vi e-handel med konsumentprodukter inom hemmaträdgård i Kina. Nu tar vi ett steg in i marknaden för bättre hemma och arbetsmiljö genom att vi förvärvar 50 % av aktierna i ShangPa Information Technology Co Ltd i Shanghai. ShangPa startades under hösten 2015 och arbetar med försäljning av ny teknik av luftrenare som innebär sk naturlig luftrening. Behovet av luftrening är mycket stor i Kina och att använda sig av naturlig luftrening genom teknik med särskilda växter är mycket intressant. Växtväggarna har inbyggd teknik som gör att användaren kan kontrollera och mäta funktionaliteten. Vi räknar med att kunna få en bra tillväxt de närmaste åren inom detta segment " säger styrelseordförande Robert Wu.

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

Styrelseordförande Robert Wu +86 159 69835999 eller

VD Mikael Palm Andersson, tel +46 708 998070.

 

Press release 2015-12-21: Oboya förvärvar 50 % av bolag i Shanghai med försäljning av smarta växtväggar (in Swedish)

This site uses cookies, by continuing you agree to the use of cookies