Oboya applies for change of listing to Nasdaq First North Stockholm (in Swedish)

24 Aug 2017

Oboya ansöker om listbyte till Nasdaq First North Stockholm

 

Styrelsen i Oboya Horticulture Industries AB ("Oboya Horticulture" eller Bolaget") har beslutat att ansöka om listning av Bolagets aktie på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets aktier har handlats sedan den 14 november 2014 på AktieTorget. Ambitionen är att genomföra listbyte under Q4 2017.

 

Styrelsen bedömer att Oboya Horticulture är väl förberett för att listning på Nasdaq First North. En notering på First North förväntas skapa goda förutsättningar för förbättrad likviditet i aktien och ökade möjligheter för institutionella parter att investera i Oboya Horticulture. Listning på First North bedöms också vara ytterligare en kvalitetsstämpel för Oboya Horticulture vad gäller Bolagets informationsspridning och verksamhet.

 

Bolaget har anlitat Erik Penser Bank som finansiell rådgivare och Hamilton Advokatbyrå som legala rådgivare i listningsprocessen.

 

"Vår utveckling på AktieTorget har varit väldigt positiv. AktieTorget har, genom hög servicenivå och professionella bemötande, stöttat oss i vår utveckling och säkerställt en effektiv handel i vår aktie. Det har varit en riktig handelsplats för oss tills vi nu siktar mot huvudlistan. Vi tackar AktieTorget för ett gott samarbete" säger Mikael Palm Andersson, VD för Oboya Horticulture Industries AB.

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

Mikael Palm Andersson, VD Oboya Horticulture Industries AB (publ)

Tel: + 46 070 899 80 70

E-post: mpa@oboya.se

 

Denna information är sådan information som Oboya Horticulture Industries AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2017.

 

Press release 2017-08-24: Listbyte (in Swedish)

 

This site uses cookies, by continuing you agree to the use of cookies