Oboya continues to invest in China and establishes company in Agriculture (in Swedish)

22 Aug 2017

Oboya Horticulture har startat upp ett nytt bolag, Oboya Agricultural Technology Co., Ltd, i Kina. Bolagets verksamhet kommer att omfatta konsultation, projektledning och varuförsäljning. 

   

I Kina pågår en strukturomvandling inom odlingssektorn. Kina förändras i allt högre utsträckning från konventionell odling till storskalig industriell odling på samma sätt som skedde i Europa för ett tiotal år sedan. Oboya Horticulture är idag en stark partner till odlare inom blomsterindustrin i Kina. På samma sätt kommer nu Oboya Horticulture genom det nya bolaget Oboya Agricultural att arbeta som en stark partner till odlare inom frukt- och grönsaksindustrin.

 

Kina är en stor marknad och vi ser en enorm tillväxtpotential inom sektorn för frukt och grönsaker. Vi är en av de ledande leverantörerna av produkter till hydroponic odlingssystem i Europa och ser att vi både kan tillföra kunskap och produkter inom detta område. Oboya Agricultural skall vara ett bolag som med spetskompetens inom odlingsteknik kan bistå våra kunder med den kompetens som odlarna behöver för att framgångsrikt kunna bedriva sin verksamhet. Genom att vara med i uppbyggnadsfasen med våra produkter kommer vi snabbt att kunna etablera en ny stor kundkategori.

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

Mikael Palm Andersson, VD Oboya Horticulture Industries AB (publ)

Tel: + 46 070 899 80 70

E-post: mpa@oboya.se

 

Denna information är sådan information som Oboya Horticulture Industries AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2017.

 

Press release 2017-08-22: Oboya fortsätter att investera i Kina och startar bolag inom Agriculture (in Swedish)

This site uses cookies, by continuing you agree to the use of cookies