Oboya Horticulture acquires property in Poland (in Swedish)

16 Aug 2017

Oboya Horticulture har genom sitt helägda dotterbolag VEFI Europa Sp.zo.o ingått i ett avtal om att förvärva en produktionsfastighet i Skierniewice, Polen. Fastigheten ligger intill Bolagets befintliga produktionsanläggning och kommer att anpassas för produktion av insatsprodukter till livsmedelsindustrin. Fastigheten har en total yta på ca 3 930 m². Tillträde till fastigheten sker den 31 okt 2017 och köpeskillingen uppgår till 3 250 TPLN, motsvarande ca 6,9 MSEK, varav 325 TPLN avser handpenning som har erlagts vid undertecknadet av avtalet. Köpeskillingen kommer att finansieras av banklån.

 

"Vi fortsätter att öka vår orderingång inom termoformade produkter till hydroponic odlingssystem och livsmedelsindustrin. Förvärvet av produktionsfastigheten med fokus på produkter för livsmedelsindustrin ligger i linje med Bolagets strategi om att uppnå en betydande tillväxt under de kommande åren. Genom förvärvet kan vi möta den växande efterfrågan från våra kunder och skapa goda förutsättningar för fortsatt stark tillväxt inom produktområdet.", säger Mikael Palm Andersson, VD för Oboya Horticulture Industries AB.

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

Mikael Palm Andersson, VD för Oboya Horticulture Industries AB (publ)

Tel: + 46 070 899 80 70

E-post: mpa@oboya.se

 

Denna information är sådan information som Oboya Horticulture Industries AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2017.

 

Press release 2017-08-16: Fastighet i Polen (in Swedish)

 

This site uses cookies, by continuing you agree to the use of cookies