Oboya Horticulture completes acquisition of production property in Poland (in Swedish)

27 Nov 2017

Oboya Horticulture (”Bolaget”) meddelade den 16 augusti 2017 att Bolaget genom sitt dotterbolag VEFI Europa Sp.zo.o har ingått avtal om förvärv av en produktionsfastighet i Skierniewice, Polen. Bolaget har fullföljt sitt åtagande och har förvärvat produktionsfastigheten i Polen. Full köpeskilling har erlagts som uppgick till 3,25 MPLN, motsvarande ca 7,45 MSEK, och har tillträtt fastigheten den 24 november 2017.

 

Bolaget kommer att genomföra väsentliga investeringar i fastigheten som innebär ombyggnation, anskaffning av nya maskiner och teknisk utrustning samt även ansöka om olika produktionscertifieringar för att bedriva produktion av produkter till livsmedelsindustrin. Antalet anställda kommer att vara oförändrat efter förvärvet och målet är att bygga upp en effektiv produktionsanläggning.

 

Förvärvet av produktionsfastigheten är strategiskt viktigt för Bolaget som har för avsikt att växa betydligt de kommande åren. Genom den ökade produktionsytan kan man möta den växande efterfrågan på termoformade produkter till hydroponic odlingssystem samt till livsmedelsindustrin.

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

Mikael Palm Andersson, VD Oboya Horticulture Industries AB (publ)

 

Tel: + 46 (0)70 899 80 70

E-post: mpa@oboya.se

 

Pressmeddelande 2017-11-27 Oboya fullföljer förvärv av produktionsfastighet i Polen

 

This site uses cookies, by continuing you agree to the use of cookies