Oboya Horticulture grows in China with increasing e-commerce and new orders (in Swedish)

17 Mar 2017

Oboya Horticulture har genom sitt dotterbolag Oboya Commerce & Trade Co Ltd i Kina tagit flera nya order från större kunder i Kina. Dessa avser leveranser av olika produkter från Oboyas produktsortiment såsom substrater, krukor och förpackningsmaterial. Det sammanlagda ordervärdet uppskattas till ca 20 MSEK och kommer att levereras löpande under 2017.

 

"Vi ser en allt större efterfrågan av våra produkter i Kina. Oboya Commerce & Trade är vårt säljbolag för den inhemska kinesiska marknaden. Vi har idag 25 personer anställda som arbetar med försäljning både till professionella odlare och till konsument. Vår e-handel växer stadigt och vi ser i år en betydande tillväxt på den kinesiska marknaden. Vi har de senaste åren utvecklat vår försäljningsorganisation i Kina och ser nu att det ger resultat ", säger Mikael Palm Andersson, CEO för Oboya Horticulture Industries AB.

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

Mikael Palm Andersson, CEO Oboya Horticulture Industries AB (publ)

Tel: + 46 070 899 80 70

E-post: mpa@oboya.se

 

Denna information är sådan information som Oboya Horticulture Industries AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 mars 2017.

 

Press release 2017-03-17: Oboya Horticulture vaxer i Kina

 

This site uses cookies, by continuing you agree to the use of cookies