Oboya Horticulture has signed strategically cooperation agreement in China (in Swedish)

31 May 2016

Shandong Shouguang Vegetable Industrial Group Co., Ltd är ett av Kinas ledande bolag inom odling, forskning och distribution av grönsaker. Shandong har ca 6 600 hektar odlingsareal i Kina.

 

Samarbetsavtalet innebär att Shouguang Vegetable Group kommer att använda sig av delar av Oboyas produktsortiment i sin nuvarande odling. Vidare innebär avtalet att Oboya och Shouguang tillsammans skall erbjuda större industriella investerare sin kunskap om att bygga upp Hydroponic odlingssystem i Kina. Genom samarbetsavtalet har Oboya, via sitt dotterbolag Vefi, alla produkter och kunskap inom Hydroponic-systemet och Shouguang har kunskap inom odling. Systemet används idag av många av Oboyas kunder i Europa, framförallt inom krydd- och salladsodling till dagligvaruhandeln. Genom att hjälpa till att bygga upp systemet har Oboya möjlighet att bli en helhetsleverantör av förbrukningsartiklar till odlare med Hydroponic odlingssystem i Kina.

 

”Kina är en oerhört stor marknad och intresset för organiskt producerade grönsaker växer lavinartat. Genom Vefis produktkunskap inom organisk odling i slutna system och tillsammans med en stark samarbetspartner inom odling har vi goda möjligheter att snabbt kunna hjälpa till att etablera Hydroponic-systemet i Kina. Oboya kommer att tillhandahålla sin kunskap och produkter till de investerare som vill etablera systemet i Kina. Intresset är stort och den 2 juni har jag informationsforum med potentiella investerare i Kina ” säger styrelseordförande Robert Wu.

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

Styrelseordförande Robert Wu, tel +86 159 69835999 eller

VD Mikael Palm Andersson, tel +46 708 998070

 

Press release 2016-05-31: Samarbetsavtal (in Swedish)

This site uses cookies, by continuing you agree to the use of cookies