Oboya Horticulture Industries AB: ansöker om förlängning av företagsrekonstruktion (in Swedish)

12 Mar 2021

Oboya Horticulture Industries AB (publ.) (”Oboya”) har ansökt om förlängning av rekonstruktion i tre månader till.

 

För Oboya är offentligt ackordsförhandling den 23 mars 2021 som hade publicerat via en pressmeddelande i februari 2021.

 

Samma begäran om förlängning har även lämnat in för dotterbolaget Cofa Plastics Aktiebolag där bolaget hade sänt ut ett ackordsförslag till sina fordringsägare.

 

Mangold Fondkommission AB är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market, telefon +46 (0) 8-50 301 550, e-post: ca@mangold.se.

 

För mer information


Peter Wallin, VD Oboya Horticulture Industries AB

E-post: peter.wallin@oboya.se

www.oboya.se

 

Press release 2021-03-12: Förlängning av företagsrekonstruktion (in Swedish)

This site uses cookies, by continuing you agree to the use of cookies