Oboya Horticulture Industries AB (publ) publicerar årsredovisningen för år 2020 (in Swedish)

24 May 2021

Oboya Horticulture Industries AB:s årsredovisning för 2020 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på bolagets hemsida: www.oboya.se.

 

Mangold Fondkommission AB är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market, telefon +46 (0) 8-50 301 550, e-post: ca@mangold.se.

 

För mer information

 
Peter Wallin, VD Oboya Horticulture Industries AB

E-post: peter.wallin@oboya.se

www.oboya.se

 

Press release 2021-05-24: Oboya publicerar årsredovisningen för år 2020 (in Swedish)

Oboya Horticulture Industries AB (publ) annual report 2020 (in Swedish)

This site uses cookies, by continuing you agree to the use of cookies