Oboya Horticulture Industries AB publishes prospectus (in Swedish)

18 Sep 2017

Oboya Horticulture Industries AB ("Bolaget") offentliggör prospekt med anledning av den företrädesemission som beslutades av Bolagets styrelse den 12 september 2017 med stöd av emissionsbemyndigande från extra bolagsstämma den 7 september 2017. Prospektet har godkänts och registerats av Finansinspektionen.

 

Prospektet och anmälningssedlar finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.oboya.se, på AktieTorgets hemsida, www.aktietorget.se samt på Erik Penser Banks hemsida, www.penser.se. Prospektet och anmälningssedlar kan beställas kostnadsfritt från Erik Penser Bank, Box 7405, 103 91 Stockholm, via e-post till emission@penser.se eller telefon 08-463 80 00.

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

Mikael Palm Andersson, VD för Oboya Horticulture Industries AB (publ)

Tel: + 46 070 899 80 70

E-post: mpa@oboya.se

 

Press release 2017-09-18: Oboya Horticulture Industries AB offentliggör prospekt (in Swedish)

 

This site uses cookies, by continuing you agree to the use of cookies