Oboya Horticulture Industries AB publishes the annual report for 2018 (in Swedish)

25 Apr 2019

Oboya Horticulture Industries AB:s årsredovisning för 2018 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på bolagets hemsida: www.oboya.se. Den tryckta versionen av årsredovisningen kan beställas genom e-post till info@oboya.se.  

 

Erik Penser Bank AB är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North. Tel: + 46 8-463 83 00

E-post: certifiedadviser@penser.se

  

För mer information, vänligen kontakta:

 

Robert Wu, VD Oboya Horticulture Industries AB (publ)

Tel: + 86 159 6983 5999

E-post: robert.wu@oboya.cc

 

Oboya Horticulture industries AB (publ.) annual report 2018 (in Swedish)

 

This site uses cookies, by continuing you agree to the use of cookies