Oboya Horticulture makes major investment in China (in Swedish)

31 Mar 2016

Oboya äger 50 % av bolaget ShangPa Information Technologies Shanghai Ltd. ShangPa är i en stark etableringsfas där flera dotterbolag för distribution och underhåll av växtväggar nu byggs upp. Dotterbolagen kommer att ägas till 60 % av ShangPa och till 40 % av lokala entreprenörer. De lokala entreprenörerna kommer att tillföra lokal kännedom och kontakter för att snabbt kunna etablera försäljning, uthyrning och underhåll av växtväggarna. De lokala entreprenörerna kommer att investera kapital i bolagen motsvarande sin 40 %-andel. Fyra dotterbolag har redan etablerats i regionerna Beijing, Tianjing, Qingdao och Hefei. Under 2016 planeras att etablera totalt 18 dotterbolag för att nå alla större regioner i Kina. Förutom de lokala entreprenörernas investering beräknar Oboya att investera upp till 3 miljoner RMB (ca 3,9 mkr) under 2016 för att bygga upp verksamheten. Administrationen kommer att skötas centralt genom moderbolaget ShangPa. Bolagets app finns tillgänglig på Apple och Android för den kinesiska marknaden.

 

Kina är en stor marknad och vi ser en enorm potential för denna typ av produkter. För att snabbt kunna öka vår försäljning, uthyrning och underhåll i merparten av landet satsar vi på dotterbolag med lokalt engagemang. Genom att de lokala entreprenörerna investerar och har ett ägande i respektive distributionsbolag är målsättningen att vi skall nå ett starkt engagemang för att nå ut med våra produkter. Vår bedömning är att vi, med vårt förstärkta distributionsnät, kommer att nå en volym på 10 000-15 000 växtväggar redan i år. Vi vill åt volymen och på det sättet bygga upp en stark kundbas för vidare expansion av andra produkter säger styrelseordförande Robert Wu.

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

Styrelseordförande Robert Wu, tel +46 735 630935, +86 159 69835999 eller

VD Mikael Palm Andersson, tel +46 708 998070

 

Press release 2016-03-31: Oboya storsatsar i Kina (in Swedish)

This site uses cookies, by continuing you agree to the use of cookies