Oboya Horticulture receives new order in China (in Swedish)

07 Apr 2017

Oboya Horticulture har genom sitt dotterbolag Oboya Commerce & Trade Co Ltd, Kina tecknat nytt avtal med ett större jordbruksbolag. Avtalet avser leverans av substrater till ett ordervärde om ca 4 MCNY. Det finns en stor efterfrågan av våra produkter i Kina och vi fortsätter löpande att ta nya order från nya kunder.

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

Mikael Palm Andersson, VD Oboya Horticulture Industries AB (publ)

Tel: + 46 070 899 80 70

E-post: mpa@oboya.se

 

Denna information är sådan information som Oboya Horticulture Industries AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 april 2017.

 

Press release 2017-04-07 Oboya Horticulture tar ny order i Kina

This site uses cookies, by continuing you agree to the use of cookies