Oboya Horticulture receives strategically important order in Denmark (in Swedish)

01 Feb 2017

Oboya Horticulture har genom sitt dotterbolag ElmerPrint A/S i Vejle, Danmark, tagit en strategiskt viktig order av en större butikskedja med säte i Danmark. Ordern avser leverans av logistikvagnar och kommer att levereras under första kvartalet 2017. Initialt uppgår ordervärdet till ca 8 miljoner dkr.  

 

Oboya har tillsammans med kunden designat logistikvagnen som bland annat har reglerbara hyllplan, vilket innebär ökad flexibilitet. Kunden kan använda vagnarna för såväl effektiv transport som för exponering av växter eller blommor i butik. Kunden kommer att använda våra vagnar i sina butiker i Europa.

 

”Vi ser framemot fortsätta utveckla vårt samarbete med kunden. Under 2017 kommer vi att kontinuerligt utveckla en bredare produktportfölj och logistikvagnar kommer att ha en stor betydelse för vår tillväxt i Europa”, säger Mikael Palm Andersson, VD för Oboya Horticulture Industries AB.

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

Mikael Palm Andersson, VD Oboya Horticulture Industries AB (publ)

Tel: + 46 070 899 80 70

 

Denna information är sådan information som Oboya Horticulture Industries AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 februari 2017.

 

Press release 2017-02-01: Blomstervagnar Danmark (in Swedish)

 

 

This site uses cookies, by continuing you agree to the use of cookies