Oboya Horticulture's Norwegian subsidiary Vefi A/S receives order of approximately MNOK 8 (in Swedish)

15 Mar 2016

Oboya Horticultures dotterbolag Vefi A/S i Norge har slutit avtal om att leverera olika bärförpackningar till norska bärodlare. Ordervärdet uppskattas till ca 8 miljoner NOK och gäller för säsongen 2016. Upphandlingen sker årligen.

 

”Vefi A/S har stor erfarenhet och kunskap om förpackningar samt logistiklösningar inom bland annat frukt och bär. Utvecklingen av nya produkter genomförs löpande i nära samarbete med kunden. När det gäller Hydroponic-systemet är Vefi marknadsledande i Skandinavien. Vi ser en ökad efterfrågan på Vefis produktsortiment även i övriga delar av Europa", säger Mikael Palm Andersson, VD Oboya Horticulture Industries AB.

 

Pressmeddelande order Norge

This site uses cookies, by continuing you agree to the use of cookies