Oboya Horticulture senarelägger årsstämman 2021 (in Swedish)

20 Apr 2021

Årsstämman i Oboya Horticulture Industries AB (publ.) (”bolaget”) kommer att hållas tisdagen den 22 juni 2021 kl. 10.00 i stället för tidigare beslutat datum den 20 maj 2021. Orsaken är att bolaget avser att byta revisionsbolag i samband med årsstämman och den processen har tagit längre tid än beräknat.

 

Kallelse kommer att publiceras senast fyra veckor före stämman på bolagets hemsida www.oboya.se och i Post- och Inrikes Tidningar.

 

Mangold Fondkommission AB är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market, telefon +46 (0) 8-50 301 550, e-post: ca@mangold.se.

 
För mer information


Peter Wallin, VD Oboya Horticulture Industries AB

E-post: peter.wallin@oboya.se

www.oboya.se

 

Press release 2021-04-20: Oboya senarelägger årsstämman 2021 (in Swedish)

 

This site uses cookies, by continuing you agree to the use of cookies