Oboya Horticulture starts new business in packaging for fruit, vegetables and flowers (in Swedish)

19 Apr 2016

Oboyas dotterbolag ElmerPrint i Danmark har rekryterat Kim Berg Jensen, som är produktspecialist inom respirationsmätning och beräkningar samt laserperforerad förpackningsfolie för frukt, grönt och blommor. Kim Berg Jensen har lång erfarenhet och har anställts som ansvarig för att bygga upp Oboyas utveckling, produktion och distribution av konventionell samt laserperforerad förpackningsfolie. Många av våra kunder använder sig idag av olika typer av förpackningsfolie och marknaden beräknas överstiga 10 miljarder SEK enbart i Europa. Det finns flera olika producenter och leverantörer av förpackningsfolie till produktområdet, men enbart ett fåtal som hanterar tekniken med respirationsmätningar och beräkningar av laserperforerad folie fullt ut.

 

All frukt, grönt och blommor har en respiration. I laboratorium mäts den enskilda produktens särskilda egenskaper. Det är stor skillnad på produkternas egenskaper, även inom samma produktgrupp. Exempelvis har olika typer av potatis olika respiration beroende på sort och odlingsförhållanden. Mot bakgrund av dessa mätningar och beräkningar produceras förpackningsfolien. Enkelt uttryckt skräddarsys förpackningen för varje enskild produkt. Genom denna metod och beroende på produkt kan hållbarheten förlängas avsevärt. Metoden är helt fri från tillsatser och handlar helt om att utifrån produktens egenskaper optimera förpackningsmaterialet.

 

”Många av våra kunder köper idag olika typer av förpackningsfolie till sina odlingar. Genom tekniken laserperforerad folie kommer vi att kunna addera ett produktområde och skräddarsy förpackningsmaterial till våra kunder. Idag finns ett antal aktörer på den europeiska marknaden, men ingen som kan erbjuda helheten med vårt totala produktsortiment. Det är stora mängder frukt och grönt som idag måste slängas i våra livsmedelsaffärer. Kan vi optimera förpackningen så att hållbarheten utökas finns det goda möjligheter att minska antalet varor som måste kasseras. Ser vi på den kinesiska marknaden har den här typen av produktanpassad förpackningsfolie ännu inte tagit någon marknad utan det är fortfarande konventionellt förpackningsmaterial som används. Vi räknar med att vi med vår organisation skall kunna vara en av pionjärerna på den kinesiska marknaden” säger VD Mikael Palm Andersson.

 

För mer information, vänligen kontakta

 

VD Mikael Palm Andersson, tel +46 708 998 070.

 

Press release 2016-04-19: Nytt produktområde (in Swedish)

This site uses cookies, by continuing you agree to the use of cookies