Oboya Horticulture starts production of laser perforated packaging in Denmark (in Swedish)

12 Sep 2016

Oboya Horticulture Industries AB startar produktionen av Flow Pack under oktober månad i dotterbolaget Elmerprint A/S' lokaler i Vejle. Produktionen avser laserperforerade förpackningsmaterial till grönsaks- och blomsterindustrin. I laboratorium mäts varje produkts respirationsegenskaper och genom en metod kan sedan materialet skräddarsys så att hållbarheten optimeras. Att optimera förpackningsmaterialet innebär att mikroskopiska hål appliceras så att produkterna får så bra förutsättningar som möjligt att hålla sig fräscha.

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

VD Mikael Palm Andersson, tel + 46 708 99 80 70 eller

produktionschef i Danmark Kim Berg Jensen tel + 45 27 74 14 74

 

Pressmeddelande 2016-09-12: Oboya Horticulture startar flow pack-produktion i Danmark

This site uses cookies, by continuing you agree to the use of cookies