Oboya Horticulture starts production of laser perforated packaging in Denmark (in Swedish)

12 Sep 2016

Oboya Horticulture Industries AB startar produktionen av Flow Pack under oktober månad i dotterbolaget Elmerprint A/S' lokaler i Vejle. Produktionen avser laserperforerade förpackningsmaterial till grönsaks- och blomsterindustrin. I laboratorium mäts varje produkts respirationsegenskaper och genom en metod kan sedan materialet skräddarsys så att hållbarheten optimeras. Att optimera förpackningsmaterialet innebär att mikroskopiska hål appliceras så att produkterna får så bra förutsättningar som möjligt att hålla sig fräscha.

 

Inom dagligvaruhandel är en produkts ”shelf life” oerhört viktigt. Genom att använda förpackningsmaterial som är optimerad för den enskilda produkten kan vi öka ”shelf life” upp till 100 % beroende på vilka produkter som skall förpackas. För dagligvaruhandel kan detta innebära stora besparingar och även varor som behöver kasseras kan minska.


”Lokalerna i Danmark är nu godkända för produktion av förpackningar till livsmedelsindustrin. Vi ser ett stort intresse för våra produkter och räknar med att vi från första kvartalet 2017 kommer visa lönsamhet från detta produktområde. Marknaden är mycket stor och vi har bra utrymme i Elmerprints lokaler i Vejle. Vi räknar med att kunna växa kraftigt inom detta produktområde de närmaste åren” säger VD Mikael Palm Andersson.

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

VD Mikael Palm Andersson, tel + 46 708 99 80 70 eller

produktionschef i Danmark Kim Berg Jensen tel + 45 27 74 14 74

 

Pressmeddelande 2016-09-12: Oboya Horticulture startar flow pack-produktion i Danmark

This site uses cookies, by continuing you agree to the use of cookies