Oboya Horticulture: transfer of shares (in Swedish)

01 Sep 2016

Oboya Horticultures styrelseordförande Robert Wu har minskat sitt innehav i Oboya Horticulture genom överlåtelse av 200 000 B-aktier. Robert Wu kvarstår dock som huvudägare i bolaget med 7 482 990 st B-aktier och 1 995 600 st A-aktier (före överlåtelsen 7 682 990 respektive 1 995 600 st).

 

”Jag har valt att överlåta 200 000 B-aktier till en investerare som är intresserad att investera i bolaget. Jag tror starkt på Oboya och möjligheterna framåt. Överlåtelsen avser endast en mindre del av mitt nuvarande innehav.” säger Robert Wu, styrelseordförande i Oboya Horticulture Industries AB.

 

För mer information vänligen kontakta styrelseordförande Robert Wu, tel +86 159 698 359 99.

 

Press release 2016-09-01 Överlåtelse av aktier

This site uses cookies, by continuing you agree to the use of cookies