Oboya's subsidiary receives order in China (in Swedish)

29 Aug 2017

Oboya Horticulture har tagit sin första order genom sitt helägda dotterbolag i Kina, Oboya Agricultural Technologies Co., Ltd. Ordern avser konsultation och uppbyggnad av växthus till en odlare inom grönsaksindustrin i Kina. Initialt ordervärde uppgår till ca 4 MCNY, motsvarande ca 4,8 MSEK.

 

"Det är glädjande att vi redan har tagit vår första order i bolaget i Kina. Det finns en stor efterfrågan på bolagets tjänster. Genom att vi är med och planerar samt bygger upp kundernas växthus kommer vi också in med alla våra produkter." säger Mikael Palm Andersson, VD för Oboya Horticulture Industries AB.

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

Mikael Palm Andersson, VD Oboya Horticulture Industries AB (publ)

Tel: + 46 070 899 80 70

E-post: mpa@oboya.se

 

Denna information är sådan information som Oboya Horticulture Industries AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2017.

 

Press release 2017-08-29 Oboya Agricultural receives order

 

This site uses cookies, by continuing you agree to the use of cookies