Oboya signs agreement of delivery of Coco Peat

10 Oct 2014

Oboya Horticulture har slutit avtal med två leverantörer om leveranser av cirka 500 containers leverans av Coco Peat för framförallt den kinesiska marknaden, men även till övriga asiatiska marknader.

 

Oboya Horticulture är stor tillverkare och distributör av tillbehör inom odlings- och blomsterbranschen. För framförallt den kinesiska marknaden har Oboya slutit ett avtal med två leverantörer om leverans från Indien och Sri Lanka om ca 500 containers av Coco Peat. Avtalet säkrar Oboyas leveranser av Coco Peat under 12 månader. Under de närmaste tolv månaderna uppskattas Oboya sälja Coco Peat för ca 39 MSEK på den asiatiska marknaden.

 

Coco Peat används istället för jord att odla sallader, kryddor och blommor i, då substratet är till skillnad från jord rent från bakterier. Coco Peat är idag det mest miljövänliga alternativet.

 

Frågor om Oboya Horticulture Industries AB besvaras av

 

VD Robert Wu, tel 073-563 09 35 eller av

styrelseordförande Mikael Palm Andersson, tel 070-899 80 70.

 

Press release 2014-10-10: Sluter avtal om leverans av Coco Peat (in Swedish)

This site uses cookies, by continuing you agree to the use of cookies