Peter Wallin köper 2 100 000 B-aktier i Oboya (in Swedish)

10 Sep 2020

Oboyas VD Peter Wallin köper 2 100 000 B-aktier i Oboya av Luco Holding AB. Priset är ca 0,0365 kr per aktie, vilket motsvarar aktiens kvotvärde. Det totala priset för affären är 76 500 kr.

 

Köpet innebär att Peter Wallins innehav i Oboya uppgår till 6,1 %, vilket medför att Peter Wallin blir bolagets näst störste aktieägare.

 

Peter Wallin säger: ”Jag tror starkt på Oboya och bolagets potential och att vi framgångsrikt kommer att kunna genomföra pågående finansiella rekonstruktion, även om detta inte kan garanteras. Det var därför naturligt för mig och en stark motivationsfaktor att kunna förvärva aktier från Oboyas huvudägare Luco Holding.

 

Erik Penser Bank AB är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Tel: + 46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se

 

För mer information


Peter Wallin, VD Oboya Horticulture Industries AB

Mobil: + 46 763 370 727

E-post: peter.wallin@oboya.se

 

Denna information är insiderinformation som Oboya Horticulture Industries AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande via kontaktpersonens byrå ovan, klockan 15.00, 10 september 2020.

 

Press release 2020-09-10: Peter Wallin köper 2 100 000 B-aktier i Oboya (in Swedish)

This site uses cookies, by continuing you agree to the use of cookies