Rights issue fully subscribed (in Swedish)

17 Oct 2014

Oboya Horticultures nyemission avslutades den 15 oktober. Nyemissionen tecknades till cirka 134 procent, vilket innebär att bolaget tillförs 19,6 miljoner kronor före emissionskostnader vilka beräknas till 1 miljon kronor. Utfallet av emissionen innebär att huvudägaren Oboya Holding Ltd:s garantiåtagande i samband med emissionen inte behöver utnyttjas.

 

Efter avslutad emission har Oboya Horticulture 305 aktieägare, varav 294 tecknade sig i emissionen. Därutöver tecknade sig 63 av bolagets anställda i Kina aktier via ett gemensamt bolag i Hongkong – Oboya Salome Investment Hong Kong Limited.

 

”Det känns mycket bra att vi lyckats få en bra spridning på aktien till ett stort antal nya  aktieägare”, säger Robert Wu, VD i Oboya Horticulture Industries AB. ”Speciellt roligt är det att så många av de anställda i Kina och Europa, jämte andra intressenter tecknat sig i bolaget. Med hjälp av det tillförda kapitalet och en handelsplats för aktien kommer vi nu att gå vidare med de expansionsplaner som vi nämnt om i både memorandumet och under den genomförda roadshowen.”

 

I enlighet med memorandumet kommer avräkningsnotor att distribueras de närmaste dagarna med likviddag den 28 oktober. Första handelsdag på AktieTorget planeras till fredag den 14 november 2014.

 

Frågor om Oboya Horticulture Industries AB besvaras av

 

VD Robert Wu, tel 073 56 30 935 eller av

styrelseordförande Mikael Palm Andersson, tel 0708-99 80 70.

 

Press release 2014-10-17: Nyemissionen övertecknad (in Swedish)

This site uses cookies, by continuing you agree to the use of cookies