Rättelse: Peter Wallin köper 2 100 000 B-aktier i Oboya (in Swedish)

11 Sep 2020

Gårdagens pressrelease var fel då priset inte var kvotvärdet utan 0,90 kr per aktie. Första delbetalningen var baserat på kvotvärdet. Det totala priset för affären är 1 890 000 kr. Restende belopp erlägg med en revers inom 3 år. Reversen efterges vid en konkurs.

 

Erik Penser Bank AB är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Tel: + 46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se

 

För mer information


Peter Wallin, VD Oboya Horticulture Industries AB

Mobil: + 46 763 370727

E-post: peter.wallin@oboya.se

 

Denna information är insiderinformation som Oboya Horticulture Industries AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande via kontaktpersonens byrå ovan, klockan 14.00, 11 september 2020.

 

Press release 2020-09-11: Rättelse Peter Wallin köper 2 100 000 B-aktier i Oboya (in Swedish)

This site uses cookies, by continuing you agree to the use of cookies