Rättelse Yttrande fortsatt rekonstruktion (in Swedish)

29 Sep 2020

Vid en genomgång av vårt yttrande av igår upptäcktes en felskrivning i bakgrundsinformationen som för god ordnings skull rättas enligt följande.  Luco Holding AB är Bolagets största ägare, Peter Wallin är Bolagets näst största ägare. Sakomständigheterna i övrigt är korrekt återgivna. 

 

Erik Penser Bank AB är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Tel: + 46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se

 

För mer information


Peter Wallin, VD Oboya Horticulture Industries AB

Mobil: + 46 763 370727

E-post: peter.wallin@oboya.se

 

Press release 2020-09-29: Rättelse yttrande fortsatt rekonstruktion (in Swedish)

This site uses cookies, by continuing you agree to the use of cookies