Södertörns tingsrätt bifaller COFA Plastics AB:s begäran om förlängd rekonstruktionsperiod (in Swedish)

17 Dec 2020

Södertörns tingsrätt beslutade idag att COFA Plastics AB:s företagsrekonstruktion tillåts fortsätta till och med den 15 mars 2021.

 

Mangold Fondkommission AB är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market, telefon +46 (0) 8-50 301 550, e-post: ca@mangold.se.

 

För mer information vänligen kontakta:


Peter Wallin, VD Oboya Horticulture Industries AB

E-post: peter.wallin@oboya.se

www.oboya.se

 

Press release 2020-12-17: COFA förlängd rekonstruktion t o m 15 mars 2021 (in Swedish)

Beslut om fortsatt rekonstruktion COFA Plastics AB 2020-12-17 (in Swedish)

 

This site uses cookies, by continuing you agree to the use of cookies