Södertörns tingsrätt bifaller COFA Plastics ABs begäran om förlängd rekonstruktionsperiod (in Swedish)

15 Mar 2021

Södertörns tingsrätt beslutade idag att COFA Plastics AB företagsrekonstruktion tillåts fortsätta i ytterligare tre månader till.

 

Mangold Fondkommission AB är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market, telefon +46 (0) 8-50 301 550, e-post: ca@mangold.se.


För mer information


Peter Wallin, VD Oboya Horticulture Industries AB

E-post: peter.wallin@oboya.se

www.oboya.se

 

Press release 2021-03-15: COFA förlängd rekonstruktion till 15 juni 2021 (in Swedish)

This site uses cookies, by continuing you agree to the use of cookies