Södertörns tingsrätt bifaller Oboyas begäran om förlängd rekonstruktionsperiod (in Swedish)

18 Sep 2020

Södertörns tingsrätt beslutade igår att COFA Plastics AB företagsrekonstruktion tillåts fortsätta till och med 15 december 2020.

 

Erik Penser Bank AB är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Tel: + 46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se


För mer information


Peter Wallin, VD Oboya Horticulture Industries AB

Mobil: + 46 763 370727

E-post: peter.wallin@oboya.se

 

Press release 2020-09-18: COFA förlängd rekonstruktion 15 dec 2020 (in Swedish)

Beslut om fortsatt rekonstruktion COFA Plastics AB 15 dec 2020 (in Swedish)

Begäran om förlängd rekonstruktion COFA Plastics AB (in Swedish)

This site uses cookies, by continuing you agree to the use of cookies